Fundacja Szkopek Team

SZKOPEK TEAM
KRS 0000862103
NIP 9522209867
REGON 387166404

Adres siedziby
Długa 80C/4
05-075 Warszawa

Celem Fundacji Szkopek Team jest:
 • wspieranie i propagowanie udziału w szkoleniach oraz podnoszenie umiejętności i bezpieczeństwa w poruszaniu się pojazdami mechanicznymi, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych,
 • promocja bezpiecznej i prawidłowej jazdy na motocyklach przez osoby zawodowo poruszające się na motocyklach, w szczególności przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa medycznego,
 • promocja i rozwijanie wyścigów motocyklowych, w tym także wirtualnych wyścigów (e-sport) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na Świecie, w tym także poprzez budowanie umiejętności technicznych w zakresie jazdy na motocyklach,
 • pomoc w rozwoju kariery sportowej młodych sportowców,
 • integracja środowiska motocyklowego, w szczególności sportowego,
 • wspieranie trenerów i mechaników objętych działalnością statutową Fundacji,
 • rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno‐sportowej dla osób objętych działalnością statutową Fundacji,
 • udzielanie pomocy materialnej i merytorycznej młodym sportowcom w ich aktywności sportowej, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
 • promocja klubów i organizacji sportowych w zakresie sportów motocyklowych,
 • podejmowanie działań badawczych i naukowych w zakresie związanym z przedmiotem działalności Fundacji,
 • rozwój i promocja eSportu oraz wsparcie zawodników e-sportowych, w szczególności wirtualnych wyścigów motocyklowych w takim samym zakresie jak wyścigów odbywających się w świecie niewirtualnym.